Quy định sử dụng

Khi khách hàng vào Website https://vilip.vn/ với tư cách khách viếng thăm hay thành viên đã đăng ký, xin vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng. VILIP có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên Website https://vilip.vn/ mà không cần thông báo trước và quý khách có trách nhiệm phải cập nhật Website https://vilip.vn/ thường xuyên để theo dõi các thông tin được đăng để có thể cập nhật kịp thời. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang https://vilip.vn/ sau khi những thay đổi đó được đăng đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những sửa đổi trong Quy định sử dụng
VILIP không chịu trách nhiệm về chất lượng đường truyền Internet ảnh hưởng đến tốc độ truy cập của bạn vào Website https://vilip.vn/